20th Anniversary • Inställt/Cancelled!

Uppsala Reggae Festival 2021 är inställt/is cancelled!

Greetings Reggae massive!
Det är med stor sorg vi måste meddela att Uppsala Reggae Festival 2021 är inställd.

Vi hade gärna velat bjuda på ett minnesvärt 20års jubileumsfestival på Fyrishov i år.
Men efter noggrann övervägande av pandemi läget i Sverige, är det nu tydligt att vi inte kommer att kunna leverera den spektakulära jubileumsfestivalen som hade vi velat bjuda på.

Vi är oerhört tacksamma mot våra besökare, artister, personal, partners, leverantörer och myndigheter för deras förståelse och stöd, och vi kommer att fortsätta arbeta mot en fantastisk återförening nästa år, 29–30 juli 2022!

Vi planerar att fylla tomrummet som uppkommer genom att ordna ett live streaming som 20års jubileum lördagen den 31 juli 2021. Mer info om det kommer inom kort, genom våra sociala medier och nyhetsbrev.

Din biljett till 2020 som du beslutade att ha kvar till 2021, kommer att vara giltig för 2022, och vi hoppas att du kommer att vilja ha kvar den så att du kan ansluta dig till oss för några fantastiska dagar av musik och kärlek. Som ett tack för att du behåller biljetten ännu ett år så kommer du att få en exklusiv URF T-shirt när du löser in din biljett i entrén nästa år.

Vi kommer att återvända starkare än någonsin sommaren 2022!

Ett e-postmeddelande med mer detaljer om era biljetter kommer senast den 15/5

Vi är tacksamma för ert tålamod och fortsatt stöd, och längtar tills vi får träffa er på Fyrishov i Uppsala nästa år 29 – 30 juli 2022!

______________________________________________________

It is with great sadness we must announce that Uppsala Reggae Festival 2021 is cancelled. 

We would have loved to put up a memorable 20th anniversary festival at Fyrishov this year.

But after careful consideration of the pandemic situation in Sweden, it is now clear that we will not be able to deliver the spectacular festival that we would have liked to put up.

We are extremely grateful to our visitors, artists, staff, partners, suppliers and authorities for their understanding and support, and we will continue to work towards a fantastic reunification next year, 29-30th of July 2022!

We plan to fill the void that arises by arranging a live streaming as downscaled 20th anniversary on July 31st 2021, more information will be available soon, through our social media and newsletters.

We will return stronger than ever in summer of 2022!

We are grateful for your patience and continued support, and we can’t wait to see you at Fyrishov in Uppsala next year 29 – 30th of July 2022!

One Love

Uppsala Reggae Festival Crew
❤️💛💚