7 januari, 2018
Uncategorized

Hur tar man sig från Centralstationen (till fots)

  • Gå mot sydväst på Olof Palmes plats mot Stadshuset (30m)
  • Sväng vänster till Stadshugatan (70m)
  • Sväng höger till Vretgränd (350m)
  • Sväng vänster vid Östra Ågatan (130m)
  • Sväng vänster (60m)
  • Sväng vänster (10m)
  • Sväng höger (ca. 1km)