1 juli, 2018
Uncategorized

Parkering

Parkering:

Det kommer inte finnas en festivalparkering! Offentlig betalparkering finns i anslutning till festivalområdet på Ulleråkersvägen, finns även ett parkeringshus på Sjukhusvägen. På kartan nedan finns fler parkeringsplatser markerade.

  • Park 1 = Studenternas parkering
  • Park 2 = Ulleråkersvägens parkering längst Studenternas
  • Park 3 = Ångströmlaboratoriets parkering Polacksbacken
  • Park 4 = Akademiska Sjukhusets parkeringshus.