7 januari, 2018
Uncategorized

Vår värdegrund

Uppsala Reggae Festival
Har upprättat en värdegrund som ska tydliggöra vad vi står för, såväl för oss själva som för omvärlden. Värdegrunden ska fungera som ettstöd i vårt praktiska arbete och genomsyra all vår verksamhet. Värdegrunden bygger på att ha besökarna i fokus, samhörighet, ödmjukhet, positiv energi, säkerhet, trivsel och noll tolerans mot narkotika.

Besökarna i fokus
Vårt främsta mål är att skapa en festival för och med besökarna. Vi är en festival som är till för alla, och där möts människor över gränser tillsammans med god mat och god reggae musik. För oss är besökarna viktigast. Deras behov och önskemål tillgodoses genom att vi är lyhörda, tillgängliga och trevliga.

Samhörighet
Alla i organisationen bidrar med sig själva och tar ansvar för att skapa en trivsam arbetsmiljö och en festival som levererar det som utlovats. Samhörigheten som finns mellan oss och besökarna skapartillit ialla riktningar i organisation en och utåt tillbaka mot besökarna underfestivalen.

Ödmjukhet
Ödmjukhet är en grundläggande egenskap för oss. Besökarna och alla andra som kommer i kontakt med oss bemöts med ödmjukhet och acceptans för olikheter och mångfald.

Positiv energi
Konceptet i reggae kulturen, som är kärlek och fred, tillsammans med tydlighet och trygghet i arbetet med och runt festivalen skapar den positiva energi som finns hos oss i Uppsala reggaefestival.

Noll tolerans Vi har nolltolerans mot tafsande och sexuella trakasserier, det är ett övergrepp som kommer att anmälas vid det minsta misstanke. ”Ett nej är ett nej” Uppsala Reggae Festival arbetar aktivt tillsammans med myndigheter och frivilliga organisationer mot all form av sexuella trakasserier på festivalen.